PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

CERTYFIKATY

> Certyfikaty CKPPiP
> Zaświadczenie ukończenia kursu

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Certyfikacja Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Firma Klinika ffx posiada na każdy kurs z osobna - wydany przez agendę MINISTERSTWA ZDROWIA (CKPPiP) - certyfikat, upoważniający do organizowania oraz prowadzenia szkoleń podyplomowych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Każda Izba Pielęgniarek i Położnych w Polsce ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego podmiotu, który posiada powyższą dokumentację CKPPiP i spełnia warunki prowadzenia kształcenia oraz uznawania przez OIPiP zaświadczeń ukończenia kursów podyplomowych opartych o certyfikaty CKPPiP.

Fakt spełnienia przez naszą firmę wymogów określonych przez centrum certyfikacji oraz otrzymania właściwego dla danego szkolenia certyfikatu, zobowiązuje nas do stałego podnoszenia jakości oferowanych szkoleń oraz nadzwyczajnej dbałości o Państwa, jako naszych Klientów i uczestników kursów.

Decyzje (kliknij aby obejrzeć):

> Program kursu specjalistycznego 'Leczenie ran' dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego 'Leczenie ran' dla położnych

> Program kursu specjalistycznego w zakresie Resuscytacji krążeniowo - oddechowej dla pielęgniarek i położnych

> Program kursu specjalistycznego w zakresie Resuscytacji krążeniowo - oddechowej noworodka dla pielęgniarek i położnych

> Program kursu specjalistycznego w zakresie Wykonywania i oceny testów skórnych dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego w zakresie Endoskopii dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

> Program kursu specjalistycznego w zakresie: Profilaktyka chorób narządu żucia oraz pierwsza pomoc w nagłych stanach stomatologicznych u populacji w wieku szkolnym dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

> Program kursu specjalistycznego w zakresie: Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego w zakresie Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek

> Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

> Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

> Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

> Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych

> Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

> Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek

> Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych

> program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

> Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

> Program kursu doszkalającego w zakresie wymogów sanitarnych i utrzymania higieny w placówkach ochrony zdrowia przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

> Program kursu doszkalającego przeznaczonego dla pielęgniarek i położnych, w zakresie Prawo medyczne dla pracowników ochrony zdrowia

> Program kursu doszkalającego w zakresie Komunikowania się z pacjentem. Werbalnych i poza werbalnych sposobów i zasad komunikacji dla pielęgniarek i położnych

> Program kursu doszkalającego w zakresie Znieczulenia przewodowe, podawanie leków do przestrzeni zewnątrzoponowej dla pielęgniarek i położnych

> Program kursu doszkalającego w zakresie Informatyki i statystyki dla pielęgniarek i położnych

> Program kursu specjalistycznego w zakresie Podstaw opieki paliatywnej dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego Szczepienie ochronne dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego Terapia bólu przewlekłego dla dorosłych

> Program kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych

> Program kursu specjalistycznego Podstawy dializoterapii dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego Żywienie enteralne i parenteralne dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

> Program kursu specjalistycznego Szczepienia Ochronne noworodków dla położnych

>
Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

> Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnejCopyrights by Klinika ffx ® 2008