KLINIKA FFX - Dofinansowanie

PRZEJ¦CIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
 

DOFINANSOWANIE

> Informacje ogólne
> Dokumentacja zgłoszeniowa
> Regulamin dofinansowania WOIPiP
> Regulamin uczestnictwa

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Informacje dla osób zainteresowanych dofinansowaniem kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego z funduszy OIPiP

O dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego oraz studiów wyższych może ubiegać się - na zasadach określonych w Regulaminie Dofinansowania - członek właściwej, z punktu widzenia rejonu zatrudnienia, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, regularnie opłacający składkę członkowską na rzecz samorządu.

WAŻNE:
Każda Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych posiada własny regulamin dofinansowania oraz własną dokumentację zgłoszeniową. Wiąże się to bezpośrednio z trybami przyznawania dofinansowania (dofinansowanie wprost - czyli Izba dopłaca do danego kursu lub refinansowanie kształcenia, czyli Izba zwraca część lub całość poniesionych wcześniej kosztów).

Z tego też powodu uprzejmie prosimy o dokładne studiowanie regulaminu dofinansowania własnej Izby - zwłaszcza, jeśli nie jest to Izba znajdująca się w spisie poniżej.

Proszę wybrać rejon który Państwa interesuje - znajdą tam Państwo kolene kroki postępowania w ramach ubegania się dofinansowanie przez OIPiP do kursów Kliniki ffx:

> WARSZAWA
> KRAKÓW
> KATOWICE
> BYDGOSZCZREJON WARSZAWSKIEJ OIPiP:

Jeśli jesteście Państwo członkami Warszawskiej OIPiP i jesteście zainteresowani otrzymaniem dofinansowania z WOIPiP na dany kurs, prosimy składać komplet poniżej podanych dokumentów zgłoszeniowych listownie, mailowo (skan dokumentów) lub za pośrednictwem faxu:

- Wniosek o dofinansowanie (pobierz)
- Podanie do dyrektora ZOZ (pobierz)
- Karta zgłoszenia na kurs PDF (pobierz)
- Karta zgłoszenia na kurs DOC (pobierz)

- Skierowanie (Indywidualne Praktyki Piel. / Poł.)(pobierz)

Klinika ffx - Biuro Warszawa
05-500 Stara Iwiczna k / W-wy
ul. Słoneczna 111A lok.2
tel./fax: 0 22 841-31-48 lub 713-89-48
biuro.warszawa@klinikaffx.pl

Zapraszamy również do składania wniosków osobiście, w godz. 9.00 do 15.00.

Komplet dokumentów zostanie przez nas przesłany do WOIPiP i tam zostanie poddany weryfikacji.

Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani dofinansowaniem - prosimy o składanie do nas jedynie karty zgłoszenia na kurs.

Powyższe wskazówki stanowią jedynie streszczenie najważniejszych warunków dotyczących dokumentacji dla wnioskujących o dofinansowanie. Prosimy o dokładne przestudiowanie regulaminu dofinansowania kursów przez OIPiP.

***


REJON BYDGOSKIEJ OIPiP:

1. DZIAŁANIA PRZED KURSEM: Jeśli jesteście Państwo członkami OIPiP w Bydgoszczy i jesteście zainteresowani otrzymaniem dofinansowania na dany kurs, prosimy o złożenie listownie, mailowo (skan dokumentów) lub za pośrednictwem faxu następujący dokument::

- Karta zgłoszenia na kurs (pobierz)

Klinika ffx - Biuro Bydgoszcz
biuro.bydgoszcz@klinikaffx.pl

2. DZIAŁANIA PO KURSIE: Aby otrzymać zwrot całości lub części poniesionych nakładów - po odbytym kursie jesteście Państwo zobligowani regulaminem Izby do złożenia w biurze Bydgoskiej OIPiP następującego kompletu dokumentów:

a) czytelnie wypełniony Wniosek o dofinansowanie (pobierz) kosztów kształcenia (załącznik nr 2 do regulaminu Izby),

b) dowód opłacania składki członkowskiej na rzecz OIPiP, dotyczy osób płacących składki bez pośrednictwa zakładu pracy (umowy cywilno-prawne)

c) fakturę lub rachunek potwierdzający poniesienie kosztów z określeniem nazwy formy i nazwy kursu

d ) dokument potwierdzający ukończenie kursu.

Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani dofinansowaniem - prosimy o składanie do nas jedynie karty zgłoszenia na kurs.

Powyższe wskazówki stanowią jedynie streszczenie najważniejszych warunków dotyczących dokumentacji dla wnioskujących o dofinansowanie. Prosimy o dokładne przestudiowanie regulaminu dofinansowania kursów przez OIPiP.

***REJON MAŁOPOLSKIEJ OIPiP:

1. DZIAŁANIA PRZED KURSEM: Jeśli jesteście Państwo członkami Małopolskiej OIPiP jesteście zainteresowani otrzymaniem dofinansowania, prosimy przesłać mailowo (skan dokumentu), listownie lub faxem kartę zgłoszenia na dany kurs:

- Karta zgłoszenia na kurs (pobierz)


Klinika ffx - Biuro Kraków

biuro.krakow@klinikaffx.pl

2. DZIAŁANIA PO KURSIE: Aby otrzymać zwrot części poniesionych nakładów - po odbytym kursie jesteście Państwo zobligowani regulaminem Izby do złożenia w biurze Małopolskiej OIPiP następującego kompletu dokumentów:

1. Wniosek o refundację (pobierz) do Rady Okręgowej.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach.
3. Fakturę opłaty za szkolenie.
4. Kserokopię certyfikatu ukończenia szkolenia.
5. Zaświadczenie o dofinansowaniu przez zakład pracy.

Wniosek o refundację należy złożyć nie póĽniej niż trzy miesiące od daty zakończenia szkolenia.

Refundacji nie podlegają inne poniesione koszty podczas trwania szkolenia (koszt dojazdu, noclegów itp.).

Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani dofinansowaniem - prosimy o składanie do nas jedynie karty zgłoszenia na kurs.

Powyższe wskazówki stanowią jedynie streszczenie najważniejszych warunków dotyczących dokumentacji dla wnioskujących o dofinansowanie. Prosimy o dokładne przestudiowanie regulaminu dofinansowania kursów przez OIPiP.

***


REJON KATOWICKIEJ OIPiP:

1. DZIAŁANIA PRZED KURSEM: Jeśli jesteście Państwo członkami OIPiP w Katowicach i jesteście zainteresowani otrzymaniem dofinansowania na dany kurs, prosimy o złożenie listownie, mailowo (skan dokumentów) lub za pośrednictwem faxu następujący dokument:

- Kartę zgłoszenia na kurs (pobierz)

Klinika ffx - Biuro Kraków / Katowice
biuro.krakow@klinikaffx.pl

2. DZIAŁANIA PO KURSIE: Aby otrzymać zwrot części poniesionych nakładów - po odbytym kursie jesteście Państwo zobligowani regulaminem Izby do złożenia w biurze Katowickiej OIPiP w terminie 90 dni od daty wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia następującego kompletu dokumentów:

a) Wniosek o dofinansowanie (pobierz)
b ) Dowód regularnego opłacania składek członkowskich,
c ) Dowód poniesienia kosztów kształcenia (faktura, rachunek),
d ) Dokument potwierdzający ukończenie kształcenia,
e ) Poświadczenie od pracodawcy, że nie refundował kosztów kształcenia,
f ) Potwierdzenie decyzji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani dofinansowaniem - prosimy o składanie do nas jedynie karty zgłoszenia na kurs.

Powyższe wskazówki stanowią jedynie streszczenie najważniejszych warunków dotyczących dokumentacji dla wnioskujących o dofinansowanie. Prosimy o dokładne przestudiowanie regulaminu dofinansowania kursów przez OIPiP.

 
Copyrights by Klinika ffx ® 2008