PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

> Prawo medyczne
> Warunki sanitarne i utrzymania higieny
> Komunikowanie się z pacjentem - werbalne i pozawerbalne sposoby komunikacji

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Komunikowanie się z pacjentem - werbalne i pozawerbalne sposoby komunikacji

Celem kursu jest przygotowanie do nowoczesnych sposobów i zasad komunikowania się z pacjentem oraz przeciwdziałania powstawaniu i pogłębianiu się procesu wypalenia zawodowego.

Podstawowe treści kształcenia to zapoznanie m. in.:
- z uniwersalnymi zasadami komunikowania się;
- ze specyficznymi metodami komunikowania się w ochronie zdrowia;
- z najczęściej występującymi problemami komunikowania się z człowiekiem chorym
i podopiecznym;
- przygotowanie do komunikowania się z pacjentem cierpiącym i umierającym;
- przygotowanie do prawidłowego komunikowania się z kobietą ciężarną, rodzącą
i położnicą.

Tryb: zaoczny – wszystkie wykłady, ćwiczenia i warsztaty przeprowadzane są tylko w soboty
i niedziele.
Czas trwania kursu: 2 weekendy

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008