PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

> Prawo medyczne
> Warunki sanitarne i utrzymania higieny
> Podawanie leków przeciwbólowych
przez cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej
> Komunikowanie się z pacjentem - werbalne i pozawerbalne sposoby komunikacji

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Podawanie leków przeciwbólowych przez cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej

Celem kursu dokształcającego jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do podawania na zlecenie lekarza leków przez cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej, w warunkach szpitalnych, zapoznanie pielęgniarki i położnej z budową anatomiczną i fizjologią kanału rdzenia kręgowego oraz możliwościach wykorzystania wiedzy w praktycznym działaniu. Przygotowanie pielęgniarki i położnej do różnicowania rodzajów anestezji regionalnej oraz możliwości wykorzystania wiedzy w praktycznym działaniu. Przygotowanie pielęgniarki i położnej do świadomego uczestniczenia w znieczuleniu zewnątrzoponowym.

Podstawowe treści kształcenia, to m.in.:
- anatomia i fizjologia kanału rdzenia kręgowego;
- rodzaje znieczuleń przewodowych;
- technika wykonania znieczulenia wewnątrzoponowego.

Czas trwania kursu: 1 tydzień (wraz ze stażami oraz egzaminem)

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008