PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

> Prawo medyczne
> Warunki sanitarne i utrzymania higieny
> Komunikowanie się z pacjentem - werbalne i pozawerbalne sposoby komunikacji

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Prawo medyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla bardzo szerokiego grona pracowników ochrony zdrowia - od kierowników zakładów opieki zdrowotnej poprzez pielęgniarki naczelne i przełożone oraz oddziałowe, kierowników oddziałów, lekarzy i pielęgniarki prowadzące indywidualne praktyki pielęgniarskie, aż po szeregowego pracownika ochrony zdrowia, czującego potrzebę pogłębiania swojej wiedzy w zakresie prawa dotyczącego dziedziny zawodowej, jaką jest medycyna.

Podstawowe treści kształcenia, to m.in.:
- status prawny zawodów medycznych w Polsce i pozostałych krajach UE,
- świadczenie usług medycznych w świetle prawa polskiego,
- prawa pacjenta,
- etyka i deontologia, itp.

Czas trwania kursu: ok 6 weekendów

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008