PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

> Prawo medyczne
> Warunki sanitarne i utrzymania higieny
> Podawanie leków przeciwbólowych
przez cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej
> Komunikowanie się z pacjentem - werbalne i pozawerbalne sposoby komunikacji

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Warunki sanitarne i utrzymania higieny

Szkolenie przeznaczone jest dla każdej pielęgniarki oraz osób odpowiedzialnych za przepisy sanitarne w zakładzie opieki zdrowotnej.
Celem kursu jest przygotowanie pracowników ochrony zdrowia, w tym sektora utrzymania czystości, do zapewnienia wymaganego przepisami prawa poziomu higieny w placówkach służby zdrowia.

Podstawowe treści kształcenia, to m.in.:
- wymagania wobec infrastruktury sanitarno-higienicznej;
- ścieki i odpady medyczne;
- wymagania sanitarne;
- drobnoustroje w środowisku zakładów opieki zdrowotnej - postępowanie.

Czas trwania kursu: 2 weekendy

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008