PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY DOSKONALĄCE

> Kurs dla dyspozytorów medycznych (w ramach doskonalenia zawodowego)
> Komunikowanie się w grupie terapeutycznej
> Komunikowanie się z pacjentem
> Komunikowanie się oraz znajomość praw i obowiązków - jako główne aspekty pracy zawodowej w ochronie zdrowia

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Komunikowanie się w grupie terapeutycznej

Rozwiązywanie bieżących problemów w obrębie grupy terapeutycznej to często problem natury komunikacyjnej. Jakość współpracy w obrębie grupy jest silnie uzależniona od tzw. "umiejętności miękkich" poszczególnych jej członków, takich jak umiejętność słuchania, argumentowania, prezentacji własnych poglądów. Brak lub niedostateczny poziom tych umiejętności prowadzi do nieuzasadnionych nacisków, wadliwej argumentacji a z czasem do konfliktów i pogorszenia jakości pracy ze współpracownikami.

Kurs uczy efektywnej komunikacji w obrębie zespołu terapeutycznego. Pozwoli to na przyspieszenie procesów decyzyjnych, zminimalizuje ryzyko kosztownych oraz niebezpiecznych z medycznego punktu widzenia pomyłek, poprawi atmosferę pracy w zespole terapeutycznym, wzmocni pozycję pielęgniarki /położnej w zespole poprzez podniesienie jakości argumentacji oraz prezentacji rozwiązań bieżących problemów.


Tryb: zaoczny - wszystkie wykłady, ćwiczenia i warsztaty odbywają się w soboty i niedziele.
Czas trwania kursu: 1 weekend.


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na te szkolenia


Copyrights by Klinika ffx ® 2008