PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY DOSKONALĄCE

> Kurs dla dyspozytorów medycznych (w ramach doskonalenia zawodowego)
> Komunikowanie się w grupie terapeutycznej
> Komunikowanie się z pacjentem
> Komunikowanie się oraz znajomość praw i obowiązków - jako główne aspekty pracy zawodowej w ochronie zdrowia

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Komunikowanie się z pacjentem

Skala obecnych nieporozumień, zakłóceń komunikacyjnych na linii pacjent-personel ochrony zdrowia jest powodem dużych napięć w stosunkach interpersonalnych w szpitalach, przychodniach, gabinetach zabiegowych. Powoduje to spadek zaufania pacjenta do personelu, często odmowę współpracy - a tym samym poważne utrudnienia w procesie leczenia czy pielęgnacji.

Kurs uczy jak w sposób czytelny komunikować się z różnego rodzaju pacjentami, w różnych stadiach choroby. Zmniejszy to skalę nieporozumień na linii pacjent - pielęgniarka / położna, ułatwi proces pielęgnacji, przyniesie ulgę psychiczną pacjentom poszukującym zdrowej i partnerskiej komunikacji z personelem medycznym. Poprawi jakość pracy pielęgniarki i położnej poprzez minimalizowanie stresu wynikającego z dystansu komunikacyjnego z pacjentem.

Tryb: zaoczny - wszystkie wykłady, ćwiczenia i warsztaty odbywają się w soboty i niedziele.
Czas trwania kursu: 1 weekend.


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na te szkolenia


Copyrights by Klinika ffx ® 2008