PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY DOSKONALĄCE

> Kurs dla dyspozytorów medycznych (w ramach doskonalenia zawodowego)
> Komunikowanie się w grupie terapeutycznej
> Komunikowanie się z pacjentem
> Komunikowanie się oraz znajomość praw i obowiązków - jako główne aspekty pracy zawodowej w ochronie zdrowia

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Kmunikowanie się oraz znajomość praw i obowiązków jako główne aspekty pracy zawodowej w ochronie zdrowia

Kurs ma na celu ułatwienie werbalnego i niewerbalnego kontaktu z drugim człowiekiem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu ochrony zdrowia, przybliżenie wiedzy dotyczącej praw i obowiązków pracowniczych w świetle obowiązującego prawa polskiego i unijnego.

Tryb: zaoczny - wszystkie wykłady z dyplomowanym prawnikiem oraz ćwiczenia prowadzone przez psychologa klinicznego odbywaja się w soboty i niedziele

Czas trwania: 2 weekendy


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na te szkolenia


Copyrights by Klinika ffx ® 2008