PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych apielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki podejmującej pracę w jednostkach anestezjologii i intensywnej terapii medycznej do pełnienia funkcji zawodowych, w tym:

- przygotowanie pielęgniarki do wykonywania podstawowych zadań związanych ze znieczuleniem dorosłych, dzieci i noworodków;
- przygotowanie pielęgniarki do objęcia opieką chorego leczonego na oddziale intensywnej terapii;
- wyposażenie pielęgniarki w wiedzę z zakresu mechanizmów działania i zasad podawania leków stosowanych w anestezjologii i intensywnej terapii.

Czas trwania kursu: 3,5 miesiąca (wraz ze stażami oraz egzaminem)


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008