PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Pielęgniarstwo chirurgiczne, program dla pielęgniarek

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do rozpoznania stanów i problemów zdrowotnych chorych leczonych chirurgicznie oraz zapewnienie opieki pacjentom w okresie okołooperacyjnym z uwzględnieniem nowoczesnych metod diagnostycznych i leczenia chirurgicznego, a także podejmowania działań ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowia i życia.


Podstawowe treści kształcenia to:


• Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego
• Pielęgnowanie pacjenta:
- ze schorzeniami przewodu pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego i gruczołu piersiowego, leczonego chirurgicznie
- z obrażeniami ciała leczonego chirurgicznie
- ze schorzeniami naczyń tętniczych i żylnych leczonego chirurgicznie
- ze schorzeniami układu moczowego leczonego chirurgicznie
• Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008