PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Medycyna ratunkowa (pielęgniarstwo ratunkowe)

UWAGA: Warunkiem (określonym przez ministra zdrowia) przystąpienia do szkolenia "Medycyna ratunkowa" jest ukończenie kursu specjalistycznego "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa".

Celem kształcenia jest pprzygotowanie pielęgniarki do podejmowania działań ratujących życie i zdrowie osób, grup, społeczności oraz czynności zapobiegających wystąpieniu powikłań
w zdarzeniach jednostkowych i masowych.

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego pielęgniarka powinna:

ˇ omówić obowiązujące uregulowania prawne dotyczące Państwowego Ratownictwa Medycznego,

ˇ omówić strukturę organizacyjno-instytucjonalną Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce,

ˇ omówić rolę pielęgniarki w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego,

ˇ postępować zgodnie ze standardami przyjętymi w medycynie ratunkowej
i medycynie katastrof,

ˇ rozpoznawać stany nagłe, zagrażające życiu i zdrowiu chorego,

ˇ stosować wytyczne i procedury postępowania w stanach zagrożenia zdrowia
i życia,

ˇ dokonać oceny wydolności oddechowo-krążeniowej pacjenta,

ˇ ocenić stan świadomości pacjenta,

ˇ przeprowadzić wstępną ocenę ciężkości urazów,

ˇ monitorować stan pacjenta,

ˇ dokonać analizy i zinterpretować wyniki badań diagnostycznych, świadczących o zagrożeniu życia i zdrowia,

ˇ sprawować opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia,

ˇ modyfikować działania ratunkowe i pielęgnacyjne zależnie od stanu pacjenta
i uwarunkowań zewnętrznych,

ˇ przygotować i zorganizować bezpieczny transport pacjenta,

ˇ omówić reakcje i zachowania jednostki/grupy w nagłych zdarzeniach jednostkowych i masowych,

ˇ przeciwdziałać psychotraumie w nagłych zdarzeniach jednostkowych
i masowych,

ˇ dokumentować wykonywane działania, zgodnie ze specyfiką prowadzenia dokumentacji medycznej przyjętej w określonych jednostkach ratownictwa medycznego.

Czas trwania kursu: 3,5 miesiąca (wraz ze stażami oraz egzaminem)


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008