PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych, program dla pielęgniarek

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę uprawnień do pracy w ochronie zdrowia pracujących oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.


Podstawowe treści kształcenia to.:


Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi,
Medycyna pracy,
Wybrane elementy psychologii pracy,
Pielęgniarstwo w opiece zdrowotnej nad pracującymi,
w tym m.in. :
- współorganizowanie i wykonywanie badań profilaktycznych pracowników: ostrość słuchu i wzroku, badania czucia, badanie siły mięśniowej
- rozpoznawanie i ustalanie związku między objawami chorobowymi a czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na stanowisku pracy
- udzielanie informacji podopiecznym o czynnikach zagrożenia zdrowia
i możliwości ich eliminowania bądź ograniczenia oraz o rodzajach i warunkach ubiegania się o różne formy pomocy społecznej

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008