PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek i położnych pełniących funkcje kierownicze w ochronie zdrowia, np. naczelnych pielęgniarek, przełożonych, oddziałowych, pielęgniarek koordynujących, kierowników oddziałów, zarządzających zakładem pielęgnacyjno - opiekuńczym, pielęgnacyjno - leczniczym, kierujących domami opieki, domami pomocy społecznej, hospicjami, itp.

Kurs ten powinny ukończyć także zastępcy ww. osób oraz pełniący ich obowiązki.
Podstawowe treści szkolenia, to np.: podstawy zarządzania, kierowanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, diagnozowanie i funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, kierowanie zmianami, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, zagadnienia prawne - w tym prawo pracy, informatyka i statystyka w zakładach opieki zdrowotnej, rynek potrzeb i świadczeń zdrowotnych, kontraktowanie świadczeń, jakość świadczeń, itp.

Czas trwania kursu: 4 miesiące (z egzaminem włącznie)

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008