PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych apielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Celem szkolenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności sprawowania kompleksowej opieki paliatywnej, w tym m. in.:

- wiedza z zakresu tanatologii oraz zapoznanie z zadaniami, ideami i organizacją opieki paliatywno-hospicyjnej;
- sprawowanie opieki paliatywnej nad dorosłymi i dziećmi objętymi opieką hospicyjną ;
- rozpoznawanie problemów psychicznych i duchowych osób nieuleczalnie chorych;
- rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb socjalnych pacjenta oraz jego rodziny poprzez działania własne i współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami ;
- podejmowanie decyzji etycznych;

W szkoleniu powinny uczestniczyć wszystkie osoby, które wykonują świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę paliatywną i hospicyjną.

Szczegóły dotyczące nowego zarządzenia wprowadzonego przez Prezesa NFZ znajdziesz na stronie http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3498

Tryb mieszany - wszystkie wykłady, ćwiczenia i warsztaty przeprowadzana są w soboty i niedziele, staże pielęgniarskie natomiast - w dni powszednie
Czas trwania kursu: 3,5 miesiąca (wraz ze stażami oraz egzaminem)


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008