PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych apielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Pielęgniarstwo pediatryczne

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek, zwłaszcza pielęgniarek pracujących z dziećmi. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do zapewnienia dziecku opieki:

- w zdrowiu, chorobie i niepełnoprawności oraz podejmie działania ratunkowe w stanach zagrożenia życia dziecka,
- w stanie terminalnym.

Podstawowe treści kształcenia, to m.in.:
- organizacja opieki nad populacją wieku rozwojowego
- opieka nad dzieckiem zdrowym
- opieka nad dzieckiem w chorobie ostrej zagrażającej życiu
- opieka nad dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i dzieckiem w stanie terminalnym
- pielęgniarstwo ratunkowe w pediatrii

Czas trwania kursu: 3,5 miesiąca (wraz ze stażami oraz egzaminem)


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008