PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek pracujacych w przychodniach i poradniach, których zadaniem jest również opieka nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania.

Podstawowe treści kształcenia, to m.in.:
- zagadnienia podstawowej opieki zdrowotnej;
- przygotowanie pielęgniarki do realizacji procesu pielęgnowania rodziny i poszczególnych jej członków w środ. ich życia, zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności;
- przekazanie wiedzy o rodzinie i przygotowanie pielęgniarki do współdziałania z czlonkami rodziny;
- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
- problemy zdrowotne występujące w różnych etapach życia człowieka.

Czas trwania kursu: 3,5 miesiaca (wraz ze stażami oraz egzaminem)Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008