PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Szkolenie przeznaczone jest dla położnych pracujących w przychodniach i poradniach, których zadaniem jest opieka nad ciężarną, położnicą i noworodkiem w miejscu ich zamieszkania.
Kurs ten powinny ukończyć wszystkie położne, które zarejestrowały własną indywidualną praktykę położniczą lub szkołę rodzenia.

Podstawowe treści kształcenia, to m.in.:
- organizacja podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarstwo rodzinne,
- opieka przedporodowa,
- opieka okołoporodowa,
- opieka nad matką i dzieckiem,
- opieka nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi.

Czas trwania kursu: 3,5 miesiąca (wraz ze stażami oraz egzaminem)


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008