PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

> Pielęgniarstwo operacyjne NOWY
> Pielęgniarstwo chirurgiczne NOWY
> Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujcych NOWY
> Pielęgniarstwo pediatryczne NOWY
> Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych
> Pielęgniarstwo zachowawcze
> Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
> Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
> Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
> Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania
> Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
> Medycyna ratunkowa
> Pielęgniarstwo psychiatryczne
> Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
> Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Pielęgniarstwo psychiatryczne

Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.


Podstawowe treści kształcenia to m.in.:

- komunikowanie się efektywnie z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym,
- kształtowanie świadomego udziału pacjenta w procesie leczenia,
- promowanie zdrowia psychicznego,
- określanie samodzielność pacjenta w zakresie samoobsługi,
- uczestniczenie w rehabilitacji podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Tryb: mieszany – wszystkie wykłady, ćwiczenia i warsztaty przeprowadzane są w soboty i niedziele, staże pielęgniarskie natomiast – w dni powszednie.


Czas trwania kursu: 3,5 miesiąca
(ze stażami pielęgniarskimi i egzaminem włącznie)

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008