PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży z cukrzycą, w tym :

- zapoznanie pielęgniarki z typami cukrzycy, powikłaniami, stanami ostrymi i metodami leczenia cukrzycy;
- przygotowanie pielęgniarki do badań diagnostycznych dziecka i wykonania testów diagnostycznych;
- zapoznanie z zasadami postępowania w stanach ostrych cukrzycy, sposobami profilaktyki i leczeniem przewlekłych powikłań cukrzycy;
- przygotowanie pielęgniarki do udzielenia wsparcia psychicznego dziecku z cukrzycą i jego rodzinie, edukacja chorego dziecka;
- zapoznanie pielęgniarki ze sposobami nauki samokontroli i samoobserwacji dziecka.

Czas trwania kursu: 2 tygodnie (wraz ze stażami oraz egzaminem)

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008