PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Podstawy dializoterapii

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do przeprowadzenia hemodializy i dializy otrzewnowej u pacjenta w ramach kompetencji zawodowych.

Podstawowe treści nauczania to m.in.:
- gospodarka wodno-elektrolitowa u pacjenta dializowanego i jej zaburzenia;
- monitorowanie stopnia nawodnienia pacjenta dializowanego;
- farmakoterapia stosowana u pacjentów dializowanych;
- przygotowanie, podawanie oraz modyfikowanie dawki leków w trakcie leczenia hemodializą;
- opieka nad pacjentem dializowanym;
- zapobieganie powikłaniom dializoterapii;
- dokumentacja związana z oceną gospodarki wodno-elektrolitowej pacjenta oraz dożylną terapią farmakologiczną.

Czas trwania kursu: 2 tygodnie (wraz ze stażami oraz egzaminem)


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008