PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do efektywnego komunikowania się z pacjentem, rodziną i zespołem terapeutycznym, przygotowanie do przeprowadzenia mediacji i negocjacji w celu rozwiązania problemów i konfliktów.

Podstawowe treści szkolenia to m.in.:
- aktywne słuchanie, parafrazowanie wypowiedzi pacjenta, werbalne odzwierciedlanie uczuć pacjenta;
- potwierdzanie zrozumienia pacjenta, synchronizowanie się niewerbalne z rozmówcą;
- rozpoznawanie dominujących systemów reprezentacji rzeczywistości (wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych);
- wyrażanie uczuć przy użyciu frazy "Ja", asertywne wyrażanie poglądów, asertywne przyjmowanie krytyki
- stosowanie autokreacji wizerunku osobistego i zawodowego, stosowanie kreatywnych sposobów rozwiązania.

Czas trwania kursu: 4 weekendy

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008