PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Celem kształcenia jest przygotowanie położnej do monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu.
Podstawowe treści kształcenia to m. in.:

ˇ monitorowanie stan płodu z wadami rozwojowymi w okresie ciąży i porodu,
ˇ wykonanie i interpretacja zapisu kardiotokograficznego kobiety ciężarnej i rodzącej,
ˇ dokonanie wstępnej oceny zapisu EKG płodu,
ˇ rozpoznanie zaburzenia czynności serca płodu na podstawie zapisu KTG, EKG płodu oraz innych metod klinicznych i skierowanie pacjentki do dalszej diagnostyki.


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie

 

Copyrights by Klinika ffx ® 2008