PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Podstawy opieki paliatywnej

Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji umożliwiających
:
- ocenę jakości życia chorego z zaawansowaną chorobą nowotworową;
- ocenę jakości opieki pielęgniarskiej;
- ocenę i monitorowanie bólu i innych dokuczliwych objawów u przewlekle chorych;
- doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych (metoda PCA);
- doraźna modyfikację leków w celu łagodzenia objawów współistniejących;
- prowadzenie rehabilitacji u chorych wymagających opieki paliatywnej;
- dokumentowanie procesu pielęgnowania;
- aktywne współuczestnictwo w wielodyscyplinarnym zespole opieki paliatywnej.

Czas trwania kursu: 14 dni

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008