PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Leczenie ran - program dla pielęgniarek

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do doboru sposobów leczenia oraz opatrywania oparzeń, ran, odleżyn I°, II° i III° oraz przetok, w tym:

- zapoznanie z rodzajami ran, procesem gojenia i nowoczesnymi metodami ich leczenia oraz wykorzystanie wiedzy w praktycznym działaniu;
- przygotowanie do stosowania skutecznych metod i sposobów zapobiegania zakażeniom ran oraz opieka nad chorym z raną zakażoną;
- przygotowanie do samodzielnych działań w profilaktyce odleżyn oraz profesjonalnej opieki nad chorym z odleżyną;
- przygotowanie do samodzielnych działań w profilaktyce odleżyn oraz profesjonalnej opieki nad chorym z odleżyną,
- przygotowanie pielęgniarki do profilaktyki chorób naczyń żylnych i tętniczych oraz przygotowania chorego z raną owrzodzeniową podudzi,
- przygotowanie pielęgniarki do objęcia profesjonalną opieką chorego z raną i chorobą oparzeniową.

Czas trwania kursu: 4 tygodnie (wraz ze stażami oraz egzaminem)

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008