PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Leczenie ran - program dla położnych

Celem szkolenia jest przygotowanie położnej do doboru sposobów leczenia, opatrywania ran i odleżyn oraz zdejmowania szwów z ran pooperacyjnych, w tym:
- zapoznanie położnej z rodzajami ran, procesem gojenia i nowoczesnymi metodami ich leczenia.
- przygotowanie położnej do stosowania skutecznych metod i sposobów zapobiegania zakażeniom ran oraz opieka nad pacjentką z raną zakażoną
- przygotowanie położnej do samodzielnych działań w profilaktyce odleżyn oraz świadczenia profesjonalnej opieki nad pacjentką z odleżyną

Podstawowe treści kształcenia, to m.in.:
- podstawy leczenia ran;
- zakażenia ran;
- odleżyny.

Czas trwania kursu: 3 tygodnie (wraz ze stażami oraz egzaminem)

Sprawdź terminy:
WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008