PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego wykonania defibrylacji oraz dożylnego podawania płynów i leków w stanach naglących a w tym:

- przygotowanie do samodzielnego wykonania zabiegu defibrylacji u dziecka i osoby dorosłej;
- przygotowanie do udziału w farmakoterapii w stanach naglących w zakresie ustalania rodzaju i dawek leków oraz rodzaju i objętości płynów infuzyjnych podawanych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
- przygotowanie do udziału w farmakoterapii w stanach naglących w zakresie ustalania rodzaju i dawek leków oraz rodzaju i objętości płynów infuzyjnych podawanych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Czas trwania kursu: 2 tygodnie (wraz ze stażami oraz egzaminem)

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008