PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

Celem szkolenia jest rozpoznanie stanu zagrożenia życia noworodka i podjęcie
działań resuscytacyjnych w ramach kompetencji zawodowych, w tym:

- ocena stanu noworodka za pomocą skali Apgar i skali Silvermana;
- monitorowanie bezprzyrządowe i przyrządowe czynności życiowych noworodka;
- rozpoznanie stanów klinicznych doprowadzających do niewydolności
krążeniowo-oddechowej noworodka;
- wykonanie początkowe zabiegu resuscytacyjnego u noworodka;
- podjęcie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u noworodka z wyłączeniem
intubacji dotchawiczej;
- monitorowanie stanu noworodka po resuscytacji;
- stosowanie środków ochrony przed zakażeniem.

Tryb: mieszany – wszystkie wykłady, ćwiczenia i warsztaty przeprowadzane są w soboty i niedziele,
Czas trwania kursu: ok 2 tygodnie

Sprawdź terminy:
WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008