PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Profilaktyka chorób narządu żucia oraz pierwsza pomoc w nagłych stanach stomatologicznych u populacji w wieku szkolnym - program dla pielęgniarek medycyny szkolnej

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.
Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia grupowych profilaktyk fluorkowych i edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób narządu żucia oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach stomatologicznych u osób w wieku szkolnym.

Podstawowe treści kształcenia, to m.in.:
- anatomia, morfologia i fizjologia jamy ustnej oraz uzębienia;
- etiopatogeneza i obraz kliniczny choroby próchnicowej zębów oraz rola fluoru w profilaktyce;
- profilaktyka chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz wad zgryzu u osób w wieku szkolnym.

Czas trwania kursu: 2 tygodnie (wraz ze stażami oraz egzaminem)


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008