PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do świadczenia opieki nad pacjentem ze stomią jelitową, w tym:

- zapoznanie pielęgniarki z klinicznymi aspektami zewnętrznych chirurgicznych przetok jelitowych.
- przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem ze stomią jelitową w okresie okołooperacyjnym
- przygotowanie pielęgniarki do współudziału w zapewnieniu jakości życia pacjenta ze stomią jelitową

Podstawowe treści kształcenia, to m.in.:
- zewnętrzne chirurgiczne przetoki jelitowe;
- opieka nad pacjentem ze stomią jelitową w okresie okołooperacyjnym
- jakość życia pacjenta ze stomią jelitową.

Czas trwania kursu: 1 miesiąc (wraz ze stażami oraz egzaminem)

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008