PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Szczepienia ochronne

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek pracujących zarówno w szpitalach jak i przychodniach, punktach szczepień, medycynie szkolnej, itp.

Podstawowe treści kształcenia:
- organizacja szczepień ochronnych w Polsce;
- podstawy szczepień ochronnych;
- szczepienia noworodków;
- szczepienia dzieci i młodzieży;
- szczepienia dorosłych.

Po ukończeniu kursu pielęgniarka będzie posiadała uprawnienia do szczepień ochronnych noworodków, dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie wszelkich przeprowadzanych szczepień.

Czas trwania kursu: 14 dni (wraz ze stażami oraz egzaminem)

> Szczepienia ochronne noworodków - program dla położnych

Celem szkolenia jest przygotowanie położnej do samodzielnego wykonania szczepień ochronnych noworodków w ramach kalendarza szczepień

Podstawowe treści kształcenia to m. in.:
- zasady wykonywania i finansowania szczepień na podstawie przepisów prawnych
-rodzaje odporności oraz czynniki modyfikujące odporność organizmu
-charakterystyka, transport, przechowywanie i przygotowanie do podania szczególnych szczepionek
-wykonywanie szczepień noworodków, wskazania i przeciwwskazania do szczepień
-rozpoznanie i klasyfikacja niepożądanych odczynów poszczepiennych
-dokumentacja, sprawozdania z realizowanych szczepień ochronnych noworodków

Tryb mieszany – wszystkie wykłady, ćwiczenia i warsztaty przeprowadzane są w soboty, staże pielęgniarskie natomiast w dni powszednie.
Czas trwania kursu : 2 tygodnie (wraz ze stażami oraz egzaminem)


Sprawdź terminy powyższych kursów: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenia


Copyrights by Klinika ffx ® 2008