PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Terapia bólu ostrego - program dla pielęgniarek i położnych

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do zapewnienia opieki pacjentowi dorosłemu w zakresie uśmierzania bólu ostrego, w tym:

- monitorowania przebiegu leczenia przeciwbólowego u chorych,
- podawanie leków w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej,
- modyfikowanie dawki leku przeciwbólowego w zakresie zlecenia lekarskiego na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta,
- znieczulenie zewnątrzoponowe,
- znieczulenie podpajęczynówkowe.

Podstawowe treści kształcenia to m.in.:
- podstawy patofizjologii bólu
- farmakoterapia bólu ostrego
- techniki analgezji regionalnej w uśmierzaniu bólu
- organizacja leczenia bólu; rola pielęgniarki, położnej w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu

Czas trwania : 2 tygodnie wraz ze stażami

Koszt: 480 zł
Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

 

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie

Copyrights by Klinika ffx ® 2008