PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Wykonywanie i ocena testów skórnych

Celem kształcenia jest prawidłowe wykonywanie przez pielęgniarkę testów skórnych, trafna analiza wyników badania oraz przeprowadzenie działania edukacyjnego podczas wykonywania zabiegu testów skórnych, w tym:

- charakterystyka genezy chorób alergicznych, najczęściej występujących alergenów oraz wybranych chorób o podłożu alergicznym;
- znaczenie testów skórnych w diagnostyce alergologicznej oraz przygotowanie pacjenta do wykonania testów skórnych zgodnie z zasadami;
- edukacja zdrowotna u pacjenta z alergią i jego rodziny/opiekunów podczas wykonywania testów skórnych

Tryb: mieszany – wszystkie wykłady, ćwiczenia i warsztaty przeprowadzane są w soboty i niedziele, staże pielęgniarskie natomiast – w dni powszednie.

Czas trwania kursu: 2 weekendy
(wraz ze stażami oraz egzaminem)

Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008