PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do świadczenia opieki nad pacjentem dorosłym wentylowanym mechanicznie metodą inwazyjną i nieinwazyjną.

Podstawowe treści szkolenia to m.in.:
- ocena stanu pacjenta na podstawie badania podmiotowego, elementów badania przedmiotowego oraz dostępnych badań diagnostycznych;
- różnicowanie typu zaburzeń oddechowych na podstawie wyniku badania spirometrycznego;
- interpretacja wyniku gazometrii, pulsoksymetrii i kapnometrii, wskazania do tlenoterapii biernej i wentylacji mechanicznej, prowadzenie tlenoterapii biernej;
- monitorowanie efektywności wentylacji, mechaniki oddychania pacjenta, zwiotczenia mięśni odwodowych;
- opieka nad pacjentem wentylowanym, zapobieganie powikłaniom oddychania i zakażeniom układu oddechowego.

Czas trwania kursu: 1 miesiąc (wraz ze stażami i egzaminem)

Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych


Sprawdź terminy:
WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008