PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

KURSY SPECJALISTYCZNE

> Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - NOWY PROGRAM
> Terapia bólu ostrego NOWY PROGRAM
> Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
> Szczepienia ochronne
> Podstawy opieki paliatywnej
> Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
> Żywienie enteralne i parenteralne
> Profilaktyka chorób narządu żucia...
> Endoskopia, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla pielęgniarek
> Leczenie ran, program dla położnych
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
> Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
> Terapia bólu przewlekłego- program dla pielęgniarek i położnych
> Wykonywanie i ocena testów skórnych
> Wykonywanie badania spirometrycznego
> Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
> Wentylowanie mechaniczne pacjenta dorosłego
> Podstawy dializoterapii
> Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
>

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Żywienie enteralne i parenteralne

Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji z zakresu żywienia enteralnego i parenteralnego dorosłych i dzieci, w tym:

- zapoznanie pielęgniarki z podstawami żywienia człowieka i przygotowanie do planowania zdrowego odżywiania;
- uzupełnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu żywienia w różnych stanach chorobowych oraz przygotowanie pielęgniarki do opieki nad chorym żywionym enteralnie;
- przygotowanie pielęgniarki do opieki nad chorym żywionym pozajelitowo oraz współudziału w pracy zespołu żywieniowego;
- poznanie zasad i sposobów żywienia dzieci zdrowych i chorych w różnych okresach rozwoju, stanach klinicznych oraz wykorzystanie wiedzy w praktycznym działaniu.

Czas trwania kursu: 2 tygodnie (wraz ze stażami i egzaminem)


Sprawdź terminy: WARSZAWA | BYDGOSZCZ | KRAKÓW i KATOWICE

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie


Copyrights by Klinika ffx ® 2008