PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

O NAS

> Misja i Cele
> Historia
> Aspekty prawne
> Regulamin uczestnictwa

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Historia

Firma Klinika ffx powstała na początku 1997 roku jako inicjatywa osób, którym nie obce były potrzeby polskich pielęgniarek i położnych w zakresie kształcenia i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Kierownictwo firmy wywodzi się bezpośrednio ze środowiska pielęgniarskiego oraz położniczego i posiada kilkunastoletnie doświadczenie w wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz kształceniu w zawodach medycznych.

Klinika ffx nieprzerwanie opracowuje, buduje i wdraża nowe programy szkoleniowe i kształci coraz więcej osób zainteresowanych samorozwojem i poszerzaniem kompetencji zawodowych. Przyczynia się w ten sposób do zwiększania wartości rynkowej, wiedzy oraz umiejętności polskich pielęgniarek i położnych - popartych nie tylko cartyfikatem ukończonych szkoleń, ale również ogromnym doświadczeniem zawodowym

 


Copyrights by Klinika ffx ® 2008