PRZEJŚCIE DO STONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

O NAS

> Misja i Cele
> Historia
> Aspekty prawne
> Regulamin uczestnictwa

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Aspekty prawne

Klinika ffx zajmuje się profesjonalnie kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych (głównie w imieniu ministra zdrowia), które to kształcenie jest w Polsce regulowane szeregiem aktów prawnych, m.in.

- ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych,
- ustawa o zawodzie pielęgniarek i zawodzie położnych,
- ustawa o zakładach opieki zdrowotnej,
- ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia,
- rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
- rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacji, wykonanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonanych przez położną samodzielnie,
- rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie,
- standardy zawodu pielęgniarki i położnej,
- standardy i wytyczne Funduszu Zdrowia dotyczące kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zatrudnionego w placówkach podpisujących umowę z Funduszem,
- inne.


 


Copyrights by Klinika ffx ® 2008