KLINIKA FFX - WYDARZENIA/zapytanie_ofertowe

PRZEJ|CIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
 

4 kwietnia 2018 roku

Rozeznanie rynku

Firma Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7 00-754 Warszawa, zaprasza do składania ofert na wyłonienie Wykonawców na wynajem placówek stażowych umożliwiających  przeprowadzenia zajęć stażowych dla pielęgniarek i położnych w ramach   Kursu  specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo oddechowa  w Lęborku, Wejherowie, Chojnicach w ramach projektu  „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr  RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie Badanie Rynku prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

Zamawiający: Organizator Kształcenia Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa.

Rozeznanie rynku: pobierz


12 marca 2018 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem postępowania Nr 1/OZP/2018, na udzielenie zamówienia  w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach Kursu Kwalifikacyjnego Ochrona Zdrowia Pracujących, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Słupsku (Edycja 2), wpłynęły dwie oferty.
 -   Oferta Pani Elżbiety Grygorowicz, oferta została wybrana do realizacji
-    Oferta Pani Iwony Magdaleny Aleksandrowicz,  oferta została wybrana do realizacji.


12 marca 2018 roku

Komunikat

W związku z zakończeniem postępowania Nr 2/P/2018/SIS-CO w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie usługi cateringowej  w  Słupsku informujemy, że złożono jedną ofertę Firmy Zakład Gastronomiczny „TAWERNA ADAMEK” Andrzej Jakuczun 78-200 Słupsk, ul. Mickiewicza 1 – oferta została przyjęta do realizacji.


 

7 marca 2018 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem postępowania Nr 1/EKG/2018, o udzielenie zamówienia  w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16,  obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach Kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja  zapisu elektrokardiograficznego, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w  Słupsku – Edycja 2 , wpłynęły dwie oferty, ferta Pani Anny Grzegorczyk - w zakresie Modułu 1 i 2  ,  oferta Pani Michaliny Znanieckiej - w zakresie Modułu 3 i 4 . Złożone  oferty wybrano do realizacji.
.


 

2 marca 2018 roku.

Zapytanie ofertowe Nr 2/P/2018/SIS-CO

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania,  na  udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawcy  na wykonanie usługi cateringowej  w ramach Kursu specjalistycznego Ochrona Zdrowia Pracujących, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Słupsku edycja 2.

Zapytanie ofertowe: pobierz
Załacznik nr 1: pobierz
Załacznik nr 2: pobierz


 

2 marca 2018 roku.

Rozeznanie rynku

Firma Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7,  00-754 Warszawa, zaprasza do składania ofert na wynajem sal wykładowych w  Słupsku  na potrzeby projektu  „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16  w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie rynku: pobierz


 

1 marca 2018 roku

Zapytanie ofertowe Nr 1/OZP/2018
na przeprowadzenie zajęć teoretycznych

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach Kursu kwalifikacyjnego Ochrona Zdrowia Pracujących - Program  CKPPiP, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Słupsku.

Zapytanie ofertowe: pobierz
Załacznik nr 1: pobierz
Załacznik nr 2: pobierz


 

27 lutego 2018 roku

Zapytanie ofertowe Nr 1/EKG/2018
na przeprowadzenie zajęć teoretycznych

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach Kursu Specjalistycznego  Interpretacja i wykonywanie zapisu elektrokardiograficznego - Program  CKPPiP , prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Słupsku – Edycja  2.

Zapytanie ofertowe: pobierz
Załacznik: pobierz


 

23 lutego 2018 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem postępowania Nr 1/RKO/2018, o udzielenie zamówienia  w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo oddechowa, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak  w Słupsku nie wpłynęła żadna oferta.


 

23 lutego 2018 roku

Komunikat

W związku z zakończeniem postępowania Nr 1/P/2018/SIS-CO w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie usługi cateringowej  dla  Kursu RKO, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Słupsku (Edycja 5) informujemy, że złożono jedną ofertę Firmy Usługi Gastronomiczne Kamil Gołębiowski, 70-200 Słupsk, ul. Górna 1/8  – oferta została przyjęta do realizacji.


 

14 lutego 2018 roku

Zapytanie ofertowe Nr 1/P/2018/SIS-CO
na usługę cateringową

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawcy  na wykonanie usługi cateringowej  w ramach Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo oddechowa, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Słupsku. Szczegóły znajdują sią w załącznikach.

Zapytanie ofertowe: pobierz
Załacznik nr 1: pobierz
Załacznik nr 2: pobierz


 

14 lutego 2018 roku

Zapytanie ofertowe Nr 1/RKO/2018
na przeprowadzenie zajęć teoretycznych

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo oddechowa, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Słupsku.

Zapytanie ofertowe: pobierz
Załacznik: pobierz


 

14 luty 2018 roku
Rozeznanie rynku


Firma Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7,  00-754 Warszawa, zaprasza do składania ofert na wynajem sal wykładowych w  Słupsku na potrzeby projektu  „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16  w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Rozeznanie rynku: pobierz


 

27 stycznia  2018 roku.

Komunikat


W związku z zakończeniem postępowania Nr 1/I/K/2018 , w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski” nr POWR.05.04.00-00-0009/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wyłonienie Wykonawców pełnienia funkcji Kierownika Kursu w ramach Kursu Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Część II – w Łodzi , prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak informuję, że zamówienia udzielono Pani Agnieszce Dubieńskiej.


15 stycznia 2018 roku.
Komunikat dla zapytania ofertowego Nr 1/1/ORD/2018
 

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie  Wykładowców ,  w ramach  Kursu Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część II, realizowanego  w  Łodzi,   przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak  w projekcie  „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski”  nr POWR.05.04.00-00-0009/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że  w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta.


 

15 stycznia 2018 roku

Komunikat

W związku z zakończeniem postępowania nr 1/2018/SIS-CO,  na usługę cateringową, na potrzeby   projektu  „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski”  nr POWR.05.04.00-00-0009/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak, informuję, że  wpłynęła jedna oferta :

Firmy Usługi  Gastronomiczne Dariusz Woźniak, 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 13,

ofertę firmy Usługi  Gastronomiczne Dariusz Woźniak, wybrano do realizacji.


10 stycznia  2018 roku.
Zapytanie ofertowe Nr 1/I/K/2018

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski” nr POWR.05.04.00-00-0009/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wyłonienie Wykonawców pełnienia funkcji  Kierownika Kursu  w ramach Kursu Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Część  II -  Program CKPPiP, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak,  w Łodzi.

Zapytanie ofertowe: pobierz
Załacznik nr 1: pobierz
Załacznik nr 2: pobierz


4 stycznia  2018 roku


Zapytanie ofertowe Nr 1/1/ORD/2018

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski”  nr POWR.05.04.00-00-0009/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w Katowicach  w ramach Kursu Specjalistycznego  Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część II  - Program  CKPPiP , prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak.

Zapytanie ofertowe: pobierz
Załacznik: pobierz


4 stycznia  2018 roku

Rozeznanie rynku

Firma Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7,  00-754 Warszawa, zaprasza do składania ofert na wynajem sali wykładowej w Łodzi  na potrzeby projektu  „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski”  nr  POWR.05.04.00-00-0009/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zamawiający: Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa


Rozeznanie rynku: pobierz
Załaczniki: pobierz


 

4 stycznia  2018 roku


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/SIS-CO

Dotyczy: Cateringu  na potrzeby projektu  „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski”  nr  POWR.05.04.00-00-0009/15, na terenie miasta Łodzi  (szczegóły w załącznikach)

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu  Pan Artur Dębiński   nr tel. 500176854.

Zapytanie ofertowe: pobierz
Załaczniki: pobierz


28 grudnia 2017 roku.


Komunikat dla zapytania ofertowego Nr 2/12/ORD/2017

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie  Wykładowców ,  w ramach  Kursu Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I, realizowanego w Tarnowie,   przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak  w projekcie  „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski”  nr POWR.05.04.00-00-0009/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że  w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta.


28 grudnia   2017 roku.

Komunikat

W związku z zakończeniem postępowania Nr 2/12/K/2017 , w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski” nr POWR.05.04.00-00-0009/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wyłonienie Wykonawców pełnienia funkcji Kierownika Kursu w ramach Kursu Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Część I – w Tarnowie, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak informuję, że zamówienia udzielono Pani Annie Broniec. Wpłynęła jedna oferta.


28 grudnia  2017 roku

Komunikat do zapytania ofertowego nr 10/2017/SIS-CO

W związku z zakończeniem postępowania nr 10/2017/SIS-CO,  na usługę cateringową, na potrzeby   projektu  „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska Wielkopolski”  nr POWR.05.04.00-00-0009/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, reializowanego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak, informuję, że  wpłynęły dwie  oferty :

  1. Oferta firmy Aromagastro sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Sobieskiego 13/2 , 
  2. Oferta Firmy Magnifique Catering Gut Stanisława, 31-315 Kraków ul. Radzikowskiego 66/7,

Jako korzystniejszą do realizacji wybrano ofertę firmy  Aromagastro sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Sobieskiego 13/2