18 marca 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx, ul. Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa , w związku z zakończeniem postępowania nr 2/SALE/R/2019, na wynajem sal szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne w Przemyślu w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17 informuje, że w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta.


5 marca 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie – Partner w Projekcie -ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Przemyślu. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Program kształcenia


4 marca 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Klinika ffx, ul. Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa , zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych w Przemyślu dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/SALE/R/2019. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Formularz oferty