25 października 2018 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie – Partner w Projekcie – informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na potrzeby Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Przemyślu wpłynęły cztery oferty,

– Pani Renaty Majkut – Lotycz,

– Pani Elżbiety Mandzyn,

– Pani Małgorzaty Piotrowicz,

– Pani Małgorzaty Kulas

Oferty zostały przyjęte do realizacji w złożonym zakresie.

 


25 października 2018 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie – Partner w Projekcie – informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na potrzeby Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo oddechowa, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Przeworsku wpłynęły dwie oferty, Pani Joanny Radeckiej i Pana Krzysztofa Hejnarowicza. Oferty zostały przyjęte do realizacji w złożonym zakresie.

 


19 października 2018 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa informuje, że w ramach postępowania na „Przeprowadzenie zajęć stażowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursów Kwalifikacyjnych i Specjalistycznych w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17 Znak: 1/ZS/2018, wpłynęła jedna oferta : firmy PHU COM-BO Mariusz Wróblewski Olsztyn 10-437, ul. Dworcowa 73/10. Oferta została przyjęta do realizacji.


14 października 2018 roku

Zapytanie ofertowe Nr 1/RKO/R/2018

na przeprowadzenie zajęć teoretycznych

 

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie – Partner w Projekcie – ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo oddechowa, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Przeworsku.

Komunikat; Program kształcenia RKO; Zapytanie ofertowe RKO


14 października 2018 roku

Zapytanie ofertowe Nr 1/PR/R/2018

na przeprowadzenie zajęć teoretycznych

 

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie – Partner w Projekcie – ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Przemyślu.

 

Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Zapytanie ofertowe;


9 października 2018 roku

Zapytanie ofertowe

W związku z Zapytaniem ofertowym którego przedmiotem jest „Przeprowadzenie zajęć stażowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursów Kwalifikacyjnych i Specjalistycznych w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17 Znak: 1/ZS/2018, zapraszamy do składania ofert. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe; Załącznik nr 4; Załącznik nr 5; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 1;

 


28 września 2018 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa informuje, że w ramach postępowania na Wynajem placówek stażowych dla pielęgniarek i położnych w projekcie   „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, wpłynęły dwie oferty :

  1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16. Oferent za wynajem placówek stażowych w ramach:
  2. Kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne dla 2-ch edycji na oddziale:

– Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej albo Poradnia medycyny rodzinnej albo Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych , za cenę 55,00 zł brutto 1h Dyd. wynajmu.

– Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, za cenę 55,00 zł brutto 1h Dyd. wynajmu.

  1. b)    Kursu Specjalistycznego Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa, dla 3 edycji na oddziale:

– Oddział anestezjologii i intensywnej terapii albo Oddział intensywnego nadzoru

kardiologicznego, za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

  1. Kursu Specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, dla 3 edycji na oddziale:

– Pracownia EKG albo Oddział kardiologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych (z pododdziałem kardiologicznym), za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

– Pracownia EKG albo Oddział kardiologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych (z pododdziałem kardiologicznym), za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

– Oddział kardiologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych (z pododdziałem kardiologicznym), za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

– Pracownie diagnostyki kardiologicznej (badanie wysiłkowe EKG, badanie EKG metodą          Holtera), za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

  1. Oferta Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18. Oferent za wynajem placówek stażowych w ramach:
  2. Kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne dla 2-ch edycji na oddziale:

– Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej albo Poradnia medycyny rodzinnej albo Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych , za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

– Poradnia rehabilitacyjna albo Oddział rehabilitacyjny, za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

– Poradnia diabetologiczna albo Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

  1. b) Kursu Specjalistycznego Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa, dla 3 edycji na oddziale:

– Oddział anestezjologii i intensywnej terapii albo Oddział intensywnego nadzoru

kardiologicznego, za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

  1. c) Kursu Specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, dla 3

edycji na oddziale:

– Pracownia EKG albo Oddział kardiologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych (z pododdziałem kardiologicznym), za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

– Pracownia EKG albo Oddział kardiologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych (z pododdziałem kardiologicznym), za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

– Oddział kardiologiczny albo Oddział chorób wewnętrznych (z pododdziałem kardiologicznym), za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd.wynajmu.

– Pracownie diagnostyki kardiologicznej (badanie wysiłkowe EKG, badanie EKG metodą Holtera), za cenę 55,00 zł brutto za 1h Dyd. wynajmu.

Złożone oferty zostały przyjęte do realizacji.

 

 

 

 

 


18 września 2018 roku

Rozeznanie rynku

Firma Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7,  00-754 Warszawa, zaprasza do składania ofert na na zatrudnienie Kierowników Kursów  w ramach Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne  realizowanego zgodnie z programem CKPPIP  z dnia 19 sierpnia 2015 roku., kursu specjalistycznego  Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa  realizowanego zgodnie z programem CKPPIP  z dnia 31 sierpnia 2017 roku,  kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpretacja zapisu  elektrokardiograficznego realizowanego zgodnie z programem  CKPPIP  z dnia 26 października 2017 roku, kursy realizowane będą   przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w ramach  projektu  pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych”  nr RPPK .09.05.00-18-0003/17. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający: Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia : KOD  CPV  80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Załacznik nr 1: pobierz


 

13 września 2018 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7,  00-754 Warszawa, zaprasza do składania ofert Wynajem placówek  stażowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursów Kwalifikacyjnych i Specjalistycznych w projekcie   „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych”  nr RPPK .09.05.00-18-0003/17

Zamawiający: Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa.

Zapytanie ofertowe: pobierz
Załacznik nr 1: pobierz

 


 

27 kwietnia 2018 roku

Komunikat

W związku z zakończeniem postępowania Nr 3/P/2018/SIS-CO w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie usługi cateringowej  dla  Kursów specjalistycznych  Resuscytacja krążeniowo – oddechowa , prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Lęborku, Wejherowie i Chojnicach informujemy, że złożono dwie  oferty

Firmy PODKOWA S.C., 84-230 Rumia, ul. I Dywizji WP 37 – oferta została przyjęta do realizacji w miejscowości  – Wejherowo.

Firmy Magdalena Kowalska make-up artis, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Piłsudskiego 17 –  oferta została przyjęta do realizacji w miejscowości  – Lębork i Chojnice.

 


 

27 kwietnia 2018 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem postępowania Nr 2/RKO/2018, o udzielenie zamówienia  w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe pomorskich pielęgniarek” nr RPPM.05.05.00-22-0042/16, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo oddechowa – Program  CKPPiP z dnia 19.08 2015 roku, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Kościerzynie, Człuchowie i Słupsku  wpłynęła jedna oferta Pani Elżbiety Grygorowicz, w zakresie modułów  1 – 4  w Lęborku, Wejherowie, Chojnicach. Oferta została wybrana do realizacji.