PRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

 
 
|
|
|
|
 
 

CERTYFIKATY

> Certyfikaty CKPPiP
> Zaświadczenie ukończenia kursu

 

Dołącz do grona najlepiej wykształconych pielęgniarek i położnych w Europie!

 

> Zaświadczenia o ukończeniu kursu

Każde organizowane przez firmę Klinika ffx szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego lub dokształcającego.

Zaświadczenie to jest dokumentem poświadczającym odbycie wyżej wymienionego kursu zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu ministerstwa zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Jedynie zaświadczenia wydane przez organizatorów szkoleń certyfikowanych przez CKPPiP potwierdzają właściwe odbycie szkoleń zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Firma Klinika ffx jest pełnoprawnym organizatorem szkoleń certyfikowanym przez CKPPiP (patrz odnośnik "Certyfikaty CKPPiP")
.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zaświadczenia ukończenia kursu:


 

 Copyrights by Klinika ffx ® 2008