Korzystając z niniejszej strony akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Klinika ffx  działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od użytkowników oraz opisuje i reguluje ich gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie.

Klinika ffx deklaruje, iż, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo  danych, zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe i prywatność osób, których one dotyczą oraz dbać o bezpieczeństwo danych. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w Polityce Prywatności.

Administratorem gromadzonych danych jest Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Gagarina 30/7, NIP: 646-195-92-58 Regon: 273651266