9 sierpnia 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Klinika ffx, ul. Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa , zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych w Przemyślu dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu EKG w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Zapytania Ofertowego nr 3/SALE/R/2019. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy


9 sierpnia 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie – Partner w Projekcie – ogłasza wszczęcie postępowania nr 2/EKG/R/2019, o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Przemyślu. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Program kształcenia


23 kwietnia 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa, informuje, że w ramach postępowania Znak: 3/PL.S/RZ , na Wynajem placówek stażowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu Specjalistycznego EKG w Jarosławiu w projekcie   „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17. Nie wpłynęła żadna oferta


23 kwietnia 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa, informuje, że w ramach postępowania Znak: 2/PL.S/RZ , na Wynajem placówek stażowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu Specjalistycznego RKO w Rzeszowie w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17. Nie wpłynęła żadna oferta


23 kwietnia 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx, ul. Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa , w związku z zakończeniem postępowania nr 2/SALE/R/2019, w ramach kursu Specjalistycznego RKO w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17. realizowanego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Rzeszowie z terminem składnia ofert od 3 do 11 kwietnia   2019 roku, nie wpłynęła żadna oferta.


23 kwietnia 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie – Partner w Projekcie – Informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na potrzeby Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo oddechowa, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Rzeszowie nie wpłynęła żadna oferta.


9 kwietnia 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa, zaprasza do składania ofert na Wynajem placówek stażowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu Specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego w Jarosławiu w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Formularz oferty


3 kwietnia 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak, ul. Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa , zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu Specjalistycznego RKO w Rzeszowie w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/SALE/R/2019. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Formularz oferty


3 kwietnia 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa, zaprasza do składania ofert na Wynajem placówek stażowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu Specjalistycznego RKO w Rzeszowie w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Formularz oferty


3 kwietnia 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie – Partner w Projekcie – ogłasza wszczęcie postępowania nr 3/RKO/R/2019, o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo oddechowa, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Rzeszowie. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Program kształcenia


22 marca 2019 roku

Rozeznanie rynku

Firma Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, ul. Jurija Gagarina 30/7,  00-754 Warszawa, zaprasza do składania ofert na na zatrudnienie Kierownika Kursu w ramach Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne realizowanego zgodnie z programem CKPPIP z dnia 19 sierpnia 2015 roku., przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Przemyślu w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Rozeznanie rynku

Załącznik nr 2 – Oferta 


20 marca 2019 roku

Komunikat do postępowania nr 2/PR/R/2019

W związku z zakończeniem postępowania nr 2/PR/R/2019, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Przemyślu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, informujemy, że w ramach postępowania wpłynęło 9 ofert.

 1. Oferta Pani Renaty Majkut – Lotycz, os . Kopernika 4/21, 37-500 Jarosław,
  2. Oferta Pani Elżbiety Mandzyn, Buszkowiczki 13, 37-710 Żurawica,
  3. Oferta Pani Małgorzaty Piotrowicz, ul. St. Augusta 20/29, 37-700 Przemyśl,
  4. Oferta Pani Małgorzaty Kulas, 37-700 Ostrów 751m 12,
  5. Oferta Pani Marty Chrobak – Praktyka Pielęgniarska Marta Chrobak 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego 71,
  6. Oferta Pani Urszuli Kukulskiej – 37-200 Przeworsk, ul. Konopnickiej 17/25,
  7. Oferta Pani Ireny Puszkarz -,
  8. Oferta Pani Lucyny Dudziak-Mazur –
  9. Oferta Edu Med Care Marta Ćmiel Giergielewicz,

Protokół z wyboru wykonawców.


18 marca 2019 roku

Komunikat

Klinika ffx, ul. Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa , w związku z zakończeniem postępowania nr 2/SALE/R/2019, na wynajem sal szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne w Przemyślu w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17 informuje, że w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta.


5 marca 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie – Partner w Projekcie -ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego wyłonienie Wykonawców na przeprowadzenie zajęć teoretycznych (wykłady + ćwiczenia) w ramach Kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne, prowadzonego przez Klinikę ffx Grażyna Maria Nowak w Przemyślu. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Program kształcenia


4 marca 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Klinika ffx, ul. Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa , zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych w Przemyślu dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Rodzinne w projekcie „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/SALE/R/2019. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Formularz oferty