Firma Klinika ffx powstała na początku 1997 roku jako inicjatywa osób, którym nie obce były potrzeby polskich pielęgniarek i położnych w zakresie kształcenia i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Kierownictwo firmy wywodzi się bezpośrednio ze środowiska pielęgniarskiego oraz położniczego i posiada kilkunastoletnie doświadczenie w wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz kształceniu w zawodach medycznych.

Misja firmy sprowadza się do propagowania permanentnego kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych; wprowadzania nowych programów kształcenia; wykorzystywania sił i środków jakimi dysponują polskie pielęgniarki i położne w zakresie przekazu wiedzy innym oraz samokształcenia.

Podstawowym obszarem działania jest dostarczenie – pielęgniarkom i położnym – nowej wiedzy z różnych dziedzin medycyny, jako nauki i praktyki intensywnie zmieniającej się i rozwijającej; nadążanie za dynamiką tych zmian i pomoc pielęgniarkom w uzupełnieniu wiedzy, zarówno w postaci teorii jak i praktyki zawodowej; odświeżenie wiedzy nabytej w szkole medycznej i na studiach; pomoc w spełnieniu restrykcyjnych warunków i standardów wykształcenia personelu medycznego, stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jednostkom opieki zdrowotnej.