Klinika ffx od ponad dekady z powodzeniem realizuje szereg projektów szkoleniowych finansowanych oraz dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia.

Realizowaliśmy projekty na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

W ramach projektów unijnych przeszkoliliśmy na przestrzeni ostatnich 10 lat ponad 10 tys. pracowników ochrony zdrowia. Były to głównie kwalifikacyjne oraz specjalistyczne kursy podyplomowe.

Aktualna oferta kursów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej znajduje się na stronie www.kadrymedyczne.pl